Стъкло и огледало – еврейска притча за парите

– Ребе, не разбирам – отиваш при бедняка и той е приветлив и ти помага с каквото може. Отиваш при богатия и той никого не вижда… Нима всичко е заради парите?
– Погледни през прозореца, какво виждаш?
– Жена с дете в количка, отиваща на пазар…
– Добре. А сега погледни в огледалото, какво виждаш там?
– Че какво мога да видя там, само себе си.
– Точно така: прозорецът е от стъкло и огледалото е от стъкло. Трябва само да добавиш малко сребро и вече виждаш само себе си…

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Този сайт използва Akismet, за да редуцира възможностите за спам . Научете как се съхраняват и се оперира с данните нужни за коментар .

© 2017-2018 Sublime Media Room, Всички права запазени.

Inline
Inline