Смисълът на доброто – приказка за морската звезда

Веднъж по време на прилив океанът изхвърлил на брега огромно множество морски звезди. След отлива обаче голяма част от тях останала на пясъка и започнала да изсъхва на слънцето.

За да не умрат, едно момче, което се разхождало на плажа, захванало да ги хвърля обратно в морето.

Там го срещнал един човек, който му казал:

— Това, което правиш е глупаво! Я се огледай и виж колко са много! Тук има милиони морски звезди, брегът е просто осеян с тях. Твоите усилия нищо няма да променят!

Момчето вдигнало следващата морска звезда, замислило се за миг, усмихнало се, после я хвърлило обратно в морето и казало:

— Това е така, но моите усилия все пак могат да променят много… за тази звезда, например, ще променя всичко!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Този сайт използва Akismet, за да редуцира възможностите за спам . Научете как се съхраняват и се оперира с данните нужни за коментар .

© 2017-2018 Sublime Media Room, Всички права запазени.

Inline
Inline