Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) е заболяване, причинено от вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ).
СПИН е заболяване, предавано по полов и кръвен път; чрез използване на замърсени хиподермични игли; преливане на кръв; бременност, раждане и кърмене, когато майката е носител на вируса.
За съжаление ваксина срещу СПИН няма.
Изследвания показват, че вирусът на човешката имунна недостатъчност се е появил в западната част на Централна Африка в прехода между XIX-XX век. Първият случай на заболяването на СПИН е съобщен през 1981 г. в САЩ.
През 1988 г. Световната Здравна Организация обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН, а към днешна дата над 190 държави по света отбелязват своята съпричастност към ХИВ позитивните. Основна задача на СЗО, ООН и над 100 други международни организации е информираност на населението и свеждане на заболелите до нула.
Символ на борбата със СПИН е червената панделка.
ХИВ не дава клинични симптоми, затова всеки, на когото е преливана кръв, всеки, който е имал незащитени полови контакти и/или е използвал замърсени игли трябва да направи своя тест.