Джон Кехоу е писател, чийто принос в литературата не се изчерпва със създаването на оригинален художествен свят – вдъхновеният труд на канадския автор вече се е превърнал в обществена потребност. Трите години, прекарани в усамотение в горите на британска Колумбия, са пътят, който довежда Кехоу до личното му откровение за живота, а по-късно споделено и с милиони читатели.
Джон Кехоу е изнасял лекции на всеки континент, а книгата, която пише, “Подсъзнанието може всичко” е бестселър, който оглавява списъците за продажби в над 12 страни. Ученията, които се популяризират, са свързани със силата, която човек може да открие в себе си и използва тази сила, за да оформя съдбата си.
Книгите му вдъхновяват за живот с идеите за “практикуване на щастието”, за емоциите като “сок на живота”, за съдбата, която често е подвластна на нас самите. Джон Кехоу е създател на метода “Mind Power” (програма за развиване силата на съзнанието), в чиято основа стои позитивното мислене – най-естественият метод за постигане на хармония и щастие, към които се стреми всеки от нас. “Могат да се случат забележителни неща, ако посвещаваш 20-30 минути ежедневно” – твърди Джон Кехоу и дава шанс на всеки читател ако не да постигне житейската си революция, то поне да преоткрие “по-добрата си половина”.
Идеята за съзнание, подсъзнание, душа и тяло, които са свързани с неразривна връзка не е революционна сама по себе си, но крие ключ, отварящ много врати по пътя на щастието и успеха. Думите имат огромна сила според Джон Кехоу – изхвърляйки от речника си всички думи за отрицание, вече поемате по пътя на личното себеутвърждаване! Веднъж възстановили хармонията и правилното отношение към себе си и околните, вие ще можете да преосмислите ценностите си.
„Когато събудите сърцето си и го научите да усеща дълбоко, тогава разбирате връзката си с всичко останало. Защото най-напред човек трябва да изгради връзки и отношения със самия себе си – с тялото си, ума си, подсъзнанието, сърцето, душата, а така се гради връзката и със самия живот и с всеки един човек.”
„Първата стъпка, необходима за нов, изпълнен с успехи живот, е удивително проста. От вас се иска само да следите потока от мисли, които протичат в ума ви, и да ги насочвате по правилната посока. Вашият живот е изцяло във вашите ръце, така че се вгледайте в начина, по който живеете… Не е достатъчно просто да работите упорито, дори и дванадесет-петнадесет часа на ден. Винаги ще си останете там, където сте, освен ако не промените начина си на мислене…“
„Мисленето е рожба на навика. Ако сте позволили в мозъка ви да се вкоренят понятия, които ви ограничават, то можете да ги прогоните посредством нови позитивни убеждения, като ги повтаряте дотогава, докато те напълно изместят старите… Време е да отхвърлите всички онези стари, ограничаващи ви, самоунищожителни убеждения, макар и отглеждани в продължение на много години, и да ги замените с нови… Помнете:   Вие сте уникални. Нито един човек на света не притежава вашите мисли, идеи и начини на действие… Радвайте се на живота, бъдете щастливи такива, каквито сте. Вие можете да направите всичко, което поискате. Понякога забравяме, че животът предлага множество възможности и варианти и прекалено често просто потъваме в рутинното ежедневие, забравяйки за това, което може да бъде постигнато, ако впрегнем ума си и го накараме да работи. Вие притежавате безгранична сила. Вие владеете сила, която е на ваше разположение във всеки един миг от живота ви. Става дума за способността да изберете собствения си начин на мислене. Никой не може да ви казва как и за какво да мислите. Вие, и само вие, определяте как да използвате тази си сила. За какъвто се мислите, такъв ще станете Плахите мисли правят човека плах. Уверените мисли правят човека уверен. Неуверените — слабохарактерен. Решителните — силен. Целенасочените — целеустремен. Неосъществимите — непрактичен. Безнадеждните — безпомощен. Самосъжалителните — окаян. Възторжените — енергичен. Нежните — любвеобилен. Успешните мисли правят човека успял.“
“Ако искате да промените живота си, трябва да търсите причината в това как използвате своето подсъзнание; начина ви на мислене и визуализацията. Вие не можете да мислите едновременно позитивно и негативно. В определен момент винаги преобладава някой от двата типа мислене. Начинът на мислене прераства в навик, затова трябва да следите положителните мисли и емоции винаги да преобладават над отрицателните.”
“Никакви пари, независимо колко са, не могат да ви компенсират, ако работата ви коства заробване на тялото и духа и ви пречи да сбъднете мечтите си!”
“Именно подсъзнанието често помага на човека, насочвайки неговата дейност. Чрез интуицията, сънищата, усещанията и предчувствията то ни подсказва нужните идеи и решения. Веднъж открил тази удивителна способност, човек вече не може да бъде безпомощен в каквато и да било ситуация.Накрая, именно подсъзнанието е механизма, с помощта на който периодично повтарящите се мисловни импулси – чувствата и емоциите – се ускоряват и материализират във своя физически еквивалент.”