Големият български родолюбец Георги Раковски (истинското му име е Сава или Съби; Георги е псевдоним, който той приема по време на революционната си дейност) e роден на 14 април 1821 г. Котел. Смисълът на цялото му битие, изпълнено със страдания и борби, може да се обобщи в неговата пламенна изповед:
„Любовта към отечеството превъзходи сичките световни добрини и тя е най-утешителна мисъл за чоловека на този свят. Тя, когато стане в него едно постоянно начало, прави го да презре сичко друго, що има на свят, и кара го да вхожда драговолно в най-големите и най-опасните предприятия. Каквото и друго знание да има человек, каквито и други добрини и да направи на света, никога не може да има по-голямо и по-блажено наслаждение и задоволство, както когато се занимава за доброто на отечеството си и успее да направи и извърши нещо си в полза негова.“
Именно „любовта към отечеството – пише в студията си „Поетът Раковски“ проф. Кирил Топалов, вдъхновява просветните стремежи на младия цариградски ученик, организирал тайно дружество за освобождение на България. Тя го изпраща през 1841 г. в Брайла, за да застане начело на подготвяния от българи гърци бунт срещу империята. Тя му дава сили да понесе четиригодишните страдания в подземията на най-страшната цариградска тъмница, тя направлява неуморната му революционна дейност, журналистиката му, научните му занимания, дипломатическите му мисии, поетическото му творчество. В многостранно надарената личност на пламенния патриот, на идеолога и организатора на националната ни революция се оглежда същността на цялото ни възраждане. Като мощен фокус тя събира в едно разнопосочните ренесансови тенденции, за да им  даде смисъл и насока. Продължителна делото на Паисий и Бозвели, на капитан Мамарчев и волните хайдути, Раковски чертае нови пътища, по които неминуемо трябва да се насочи възродителният процес, и като истински, исторически призван народен водач посвещава на това целия си живот“.
 
Герги Раковски е една от най-значимите фигура от може би най-драматичната епоха в историята на българския народ.  Родолюбец, революционер, дипломат, публицист, етнограф, историк, поет, той е признат и като “родоначалник на най-трайната, революционната традиция в българската литература”.
 
По повод 200-годишнината от рождението на Георги Раковски „Българска история“ предлага ново луксозно издание на Горски пътник“. Това е първият художествен текст, възпяващ хайдушкото движение. Поемата е публикувана в Нови Сад преди повече от век и половина. Сега книгата, според редакторския анонс, излиза самостоятелно за първи път от 1958 г. Най-важното поетическо дело на Раковски е представено с автентичния език на автора (промените се отнасят единствено до съвременните граматически правила на българския език) . То е придружено и  от редакторски бележки, даващи необходими разяснения върху емблематичния възрожденски текст.