Писателите се славят с развинтено въображение и хиляди идеи, но историите, които разказват, рядко излизат извън кориците на книгите им. Но има и такива творци, които са успели да предрекат огромни скокове в науката и историята 50, понякога дори 100 години преди да се случат. Това са футуристите, чиито ум надхвърля пространството и времето, в което са живели. За нас остава само да гадаем дали книгите им са били пророчески, или просто изобретателите са взаимствали вдъхновение от литературата. А ето и кои писателски предсказания вече са обичайна част от нашия живот:
Хърбърт Уелс
 
„Великите, необичайни идеи, които излизат от границите на опита, често имат по-малка власт над хората, отколкото незначителните, но затова пък съвсем конкретни идеи.”
Идеите на Уелс са именно от онзи вид, който изпреварва времето си. В трудовете си геният е описал телевизията, ескалаторите, генните експерименти, летящите превозни средства, лазерното оръжие, разбиването на атома и дори ядрената бомба. Освен това писателят оценил значението на телефона и предсказал, че в бъдеще той ще стане първостепенното устройство за хората, което ще обедини в себе си функциите на интернет и компютрите. Естествено, Уелс не е имало как да знае, че това наистина ще се случи – той е писал произведенията си в самото начало на 20 век.
Артър Кларк
„Той включи устройството за краткосрочно запаметяване на таблета и, задържайки изображението на поредните страници на екрана, бързо прегледа заглавията и статиите, които го интересуваха.”
Много преди Стив Джобс да популяризира таблета, неговият прототип е подробно описан от Кларк в „Космическа одисея 2001” – книга, публикувана през 1968 г. Кларк предвижда глобалното разпространение на онлайн игрите, макар и самото понятие за виртуална реалност да липсва по негово време. Това обаче не попречило на писателя да опише в книгите си онова, което днес наричаме интернет. Именно Кларк през 1945 г. публикува идеята за радиолокацията и следенето на обекти от разстояние.
Рей Бредбъри
„Ние, земляните, имаме дарбата да рушим великото и прекрасното. Ако не сме отворили колбасарски магазин в Египет, сред развалините на Карнакския храм, то е само защото мястото е неудобно и там трудно ще развъртиш търговия.”
Рей е успял да предскаже изключително много неща. Например в разказа си от 1950 г. „Ще дойде ласкав дъжд” той подробно описва концепцията за „умната къща”. Прототипът на социалните мрежи също е описан от него още през 1953 г. – според неговата визия потребителите общуват помежду си с помощта на специален телевизор. Какво още е измислил Бредбъри? Слушалките, банкоматите, плоските телевизори, стаите с виртуална реалност, видеоплеърите и дори автомобилите с изкуствен интелект.
Робърт Хайнлай
„Когато компютърът греши, той се заинатява върху грешките си повече и от човека.”
Въображението му ражда концепция за Google, прототип на търсачките в интернет. Какво още? Мобилният телефон, микровълновата печка, протезите и аналога на програмата AutoCad. Транспортът чрез соларни батерии също е идея на Хайнлайн. В книгите си той подробно е описал и устройство, подобно на скенера.
Джордж Оруел
„Всичко се случва в съзнанието. А онова, което става в съзнанието на всички, се случва и в реалността.”
Освен политическите си предсказания, Оруел е прозрял и появявата на видеонаблюдението. Помните ли заплашителното „Големият Брат те следи”? И до днес ни побиват тръпки. А днес в повечето държави в света се провежда тотално наблюдение на гражданите именно по начина, описан от Оруел.
Какво да кажем за „новговора”, на който разговарят героите от романа „1984”? Той много напомня наситения с английски думи жаргон на днешните младежи.
Оруел предвидил и управляването на общественото мнение и поведение с помощта на средствата за масова информация, които манипулират историята в нечия полза.
Айзък Азимов
„- А нима психологията на роботите е толкова различна от човешката?
– Разликата е огромна. – Тя си позволи една хладна усмивка. – Преди всичко, роботите са дълбоко порядъчни.”
Всички съвременни роботи, изработвани с такъв ентусиазъм от японците, са описани от Азимов още в средата на 20 век. Той е и първият, който споменава за проектора, който се използва на всички конференции, презентации и други масови мероприятия.
Братя Стругацки
„Ятата от идеи продължаваха да се носят безсмислено във въздуха.”
В повестта на руските фантасти „Пладне, XXII век” се говори за системата „Каспаров-Карпов” – метод, който се използва за „копиране” на мозъка и изграждането на математически модели по него. Произведението е публикувано през 1962 г. – тогава шахматистът Анатолий Карпов е едва на 11 години, а Гари Каспаров още не е бил роден.
Жул Верн
„Човекът ще изобретява машини дотогава, докато машината не изяде човека.”
Ако се съди по количеството идеи, описани от Верн в многобройните му произведения, писателят или е разполагал с тайна машина на времето, или е имал вграден мозъчен генератор на гениални и визионерски идеи. Как иначе да обясним това, че в романите му се появяват неща като самолетите, аквалангите, видеофоните, както и полети към Космоса и електрически двигател – предсказаните от Верн технически достижения нямат край. А писателят всъщност е творил в края на 19 век, когато от всичко това още не е имало и помен.
Източник: Adme.ru