Това е книга за превратностите на живота, разказ за битието да бъдеш жена, и то жена, която сама управлява съдбата си. Фокусирана върху образите на силни и упорити представителни на нежния пол, творбата същевременно е и панорама на обществените контрасти през края на 40- те и началото на 60-те години на 20 век. Паралелът между Фиелбака и Лондон е контекстът на чийто фон се разгръщат личните драми на героите, представени със суров реализъм и романтичен подтекст. Линда, наследничката на хотел „ Фланаганс“, трябва да защити наследството на баща си и същевременно да открие път към изплъзващото ѝ се щастие. В това пътуване към себе си – в професионален и личен план, тя бъде придружена от колоритни спътници, обрисувани от Оса Хелберг с усет за индивидуализиран детайл и типизирано обобщение. На преден план са женските образи, представени от сърцевед, който познава сложната човешка душа, без да търси опора в сантиментализма и мелодраматизма. Мъжките персонажи  от своя страна са изведени като съпътстващ конфликтен двигател. Той тласка интригата на повествованието напред, но някак художествено завоалирано, като скрито антагонистично противоборство.
 
„Хотел „ Фланаганс“ впечатлява с увлекателен повествователен ритъм, с напрегнат  оригинален сюжет, със запомнящи се герои, с ненатрапчиви, но точни прозрения, с трезв поглед и завладяващ емоционално наситен стил.