Веднъж трима братя срещнали Щастието, което било пропаднало в дълбока дупка.
Надвесили се те над ямата и попитали Щастието:
– Ей, Щастие, можеш ли да ни помогнеш?
– Мога. – отговорило то. – Само ми кажете какво искате.
– Аз искам да имам много пари. – казал първият брат.
Щастието му дало толкова пари, колкото не можел да носи, той ги натоварил на каруцата си и си заминал.
– Аз искам най-красивата жена на света. – помолил вторият брат.
Неземна красавица се появила изневиделица. Той я хванал за ръка и двамата си тръгнали.
Третият брат останал сам с Щастието.
– Хайде, казвай и ти какво ти е необходимо? – рекло Щастието.
– А на теб какво ти е необходимо? – изненадващо попитал третият брат.
– Извади ме оттук. – помолило Щастието.
Момчето протегнало ръка, извадило Щастието от ямата и си заминало по пътя.
А Щастието го последвало.