Веднъж по време на прилив океанът изхвърлил на брега огромно множество морски звезди. След отлива обаче голяма част от тях останала на пясъка и започнала да изсъхва на слънцето.
 
За да не умрат, едно момче, което се разхождало на плажа, захванало да ги хвърля обратно в морето.
 
Там го срещнал един човек, който му казал:
 
— Това, което правиш е глупаво! Я се огледай и виж колко са много! Тук има милиони морски звезди, брегът е просто осеян с тях. Твоите усилия нищо няма да променят!
 
Момчето вдигнало следващата морска звезда, замислило се за миг, усмихнало се, после я хвърлило обратно в морето и казало:
 
— Това е така, но моите усилия все пак могат да променят много… за тази звезда, например, ще променя всичко!