Комплексът на открито „Етър“ край Габрово ще бъде превърнат в музей за креативен културен туризъм.  Работата по осъществяването на идеята започва с реализирането на
мащабен проект. Той обхваща дейности по 15 позиции. Срокът за изпълнение е две години, като междувременно музеят ще посреща своите гости. За осъществяването на замисъла са отпуснати безвъзмездно почти 7 милиона лева европейски средства на Габровската община и са взети още 3 милиона чрез кредит. Плановият график включва реставрация на уникалните водни съоръжения и къщите на Етърската чаршия, създаването на модерна експозиционна площ, ремонт на хотелската част и обособяване на нови ателиета.
 
„Етър“ е етнографски музей на открито, създаден на 8 км от Габрово през 1964 г. от габровеца Лазар Донков. Обхваща 50 обекта – къщи, работилници и др.,което е умален вариант на главната улица на Габрово. В 17 дюкяна изделията се изработват пред очите на посетителя от майстори по старинни технологии. Известни са прочутите етърски симиди, приготвени по стара, тайна рецепта. От 2006 г в Етъра има черква с килийно училище. Те са копие на черквата в дряновското с. Радовци от 1868 г.Музейната експозиция разкрива архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово в Габровския край през Възраждането – втората половина на XVIIв. и XIX в.
 
Сегашният проект има за цел да отстрани установените през годините проблеми със съоръженията и сградния фонд на музея. Той предвижда и виртуална, добавена реалност в определени зони. Този детайл беше критикуван при обсъждането за обновлението. Опасенията са, че ще се наруши автентичността на музея, „създаден като жива картина на отминала епоха“.