Софийска Градска Художествена Галерия  представя „Градинa на духовността. Св. гора и българското изкуство от първата половина на ХХ век“. Експозицията може да се види до 14 февруари.  Българските художници от първата половина на ХХ век Иван Лазаров, Дечко Узунов, Васил Захариев, Цанко Лавренов, Константин Щъркелов и др. представят своята визия за Света гора, нейните манастири и художествено наследство.Тяхното творчество отразява вниманието към старините, към християнското наследство, интерес, който силно повлиява върху формирането на българския модернизъм. Включените творби на Иван Милев и Иван Пенков допълват тематично представата за художественото развитие у нас.
 
Изложбата включва и разнообразни произведения – светогорски възрожденски щампи, копия на стенописи, рисунки и проекти, живописни и графични творби, пресъздаващи изгледи от Света гора. За по-голямата ѝ всеобхватност допринасят също архивните материали, историческите сведения, филмите. Те „дават възможност за проследяването на една документална линия и опознаване на историята на Света гора и нейните проучвания“.