През III в. в Неапол живял войнът Никон. Майка му била християнка, той езичник. По време на битка Никон бил обкръжен. Спомняйки си майчините наставления се помолил за спасение. Господ чул молитвите му и войнът победил. Никон бил ръкоположен за свещеник. Самият св. Никон бил подложен на изтезания и накрая приел мъченическа смърт.
 
Св. Лидия е първата християнка в Европа. Според учените името ѝ означавало, че е лидийка, родом от Лидия. Тя била продавачка на багрилни платове  и слушала заедно с другите жени проповедите на апостол Павел по време на мисията му в нейния град. Лидия приела Св. апостол Павел да живее в дома ѝ. Тя и цялото ѝ семейство приели християнската вяра. Като християни Лидия и Филип били изправени  пред императора на разпит. Императорът не могъл да противоречи на мъдрите им отговори и ги изпратил в Илирия на съд при военачалника Амфилохий. След като ги измъчвали ги затворили в тъмница. През нощта на затворниците се явил ангел и им вдъхнал смелост. След изтезанията те останали невредими. Мъчениците благодарили на бог, след това починали.