Този празник е в чест на Св. Архангел Гавриил – Божия пратеник, известил на Св. пр. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдеще служение като Предтеча на Исус Христос.
 
Св. Георги Софийски Стари е един от деветимата софийски мъченици за православната вяра. Житието му е запазено в препис от гръцки. Образът му е изографисван от Възраждането до днес на обща икона на софийските светци.