Св. Методий е брат на славянския равноапостол Константин Философ – свети Кирил. В ранната си младост той избрал военно поприще и десет години управлявал славянска област.  По-късно Методий почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастира, намиращ се в планината Олимп (Мала Азия). Тук при него дошъл и брат му Константин. Заедно те сътворили славянската писменост .
 
Свети Методий Славянобългарски оставил като скъпоценно наследство превода на каноническите книги на Свещеното писание и превода на църковноправния сборник Номоканон.
 
Починал на 6 април 885 г. и бил погребан във Велеград и – според житието му – “лежи във великата моравска църква, от лявата страна, в стената зад олтара на света Богородица”