Бежанската криза от 2015 г. постави Европа пред сериозно политическо и социално-икономическо изпитание. Един от най-важните и все така актуални въпроси е къде ще бъдат настанени идващите бежанци и мигранти. Според прогнозите в бъдеще се очакват нови вълни от мигриращи хора, които ще търсят своя нов дом, далече от родината.
Тъкмо тези прогнози подтикват екип от 20 души да създаде проект с мисия да подобри живота на принудително разселени лица, като им осигури по-сигурен и достоен временен подслон.
Better Shelter е шведски хуманитарен иновационен проект и социално предприятие с цел – да създаде временен дом за бежанци и други нуждаещи се от подслон хора. Проектът е иницииран от благотворителната фондация Housing for All (Жилище за всички), създадена от фондацията на IKEA за подкрепа на деца и младежи в отдалечени и рискови райони по света и  подкрепен от UNHCR (Агенцията на ООН за бежанците).
Better Shelter представлява сглобяема палатка, изработена от рециклируема пластмаса с 3-годишен срок на функциониране. Освен това тя се захранва соларно и напълно превъзхожда като качества и възможности традиционните палатки.
Материалите, използвани при конструирането й я правят устойчива на различни климатични условия. Тя предлага електричество, безопасност, възможност за уединение и издръжливост. Побира петима души, може да се заключва като истинска къща и  се доставя в пакет. Добре познатият модел на IKEA, предоставящ своите мебели в пакети, заради модулния им дизайн, се вижда ясно и в дизайна на Better Shelter. Той се доставя лесно и се сглобява за четири часа без никакви допълнителни инструменти. Друго негово предимство е, че може да се разглоби и да се пренася от едно място на друго.
 
Уникалността на проекта е в неговия дизайн, който печели награда в категория Архитектура и изключителен принос към глобалния проблем за разселването на население по света на Лондонския музей на дизайна (Beazley Design of the Year). От началото на производството през 2015 г. 15 000 Better Shelters са доставени в различни краища по света: Бангладеш, Афганистан, Ангола, Бразилия, Гърция, Бурунди, Чад, Камерун и др.
Цената на временния по-добър подслон  е 1150 евро, а средствата от покупката му се използват за реинвестиране в проекта и разпределение с хуманитарна цел.
Безспорно Better Shelter е един от най-хуманните и иновативни проекти на нашия век, защото предефинира понятието убежище. Осигуряването на сигурен подслон за бедстващи и бягащи от война хора, живеещи в лагери е глобален проблем, който засяга всички държави.
Шведският проект е стъпка напред в решаването на този проблем, който не само предоставя временен „човешки“ дом за нуждаещите се, но същевременно е екосъобразен и насочен към бъдещето. Чрез интелигентен дизайн, иновации и съвременни технологии, проектът дава шанс за по-достоен дом на милиони хора, принудени да напуснат домовете си.