Биогоривата са възобновяеми  горива, произведени от растителни и животински продукти или още наричани биомаса.
Двата основни вида биогоривo са биоетанолът и биодизелът. Биоетанолът се използва като заместител на бензина, а биодизелът се използва като заместител на дизеловото гориво.

Биогоривата представляват огромна възможност за растеж по целия свят и играят съществена роля за изместването на изкопаемите горива.

Защо  са  важни?

Биогоривата са важни по редица причини. Използването им може да намали въглеродните емисии с 85% в сравнение с дизеловото гориво.
93% от автомобилите се движат на петролни горива, което прави транспорта пряко зависим от петролодобива, а това до голяма степен е свързано с енергийната сигурност.

Биогоривата добавят необходимата енергийна сигурност, тъй като на практика основните суровини за тяхното производство са хранителните култури: царевица, соя, рапица, захарно цвекло и палма.
Различната гледна точка
Според редица проучвания културите, които биват отглеждани за производството на т. нар. “зелени” горива, освобождават във въздуха в пъти  повече въглеродни емисии, отколкото растенията могат да абсорбират.
Изтъкват се други причини, които сочат, че биогоривата не са по-устойчива алтернатива:
Недостиг на храна:
Безспорно важни култури като царевица, слънчоглед, соя и захарна тръстика се използват за производството на биогориво. Ако помислим за недостига на храна в третия свят, ще разберем, че здравето и благополучието на други човешки същества има далеч по-голяма стойност.
Индустриално земеделие:
Колкото повече индустриално земеделие, толкова повече “отнета” земя, или с други думи стотици хектари “девствени” гори, напълно опустошени. Последствията от това са пагубни и  предизвикват необратими проблеми, като загубата на животински видове и неблагоприятни климатични изменения.
Морал:
Уместно ли е да използваме храна, за да я превръщаме в гориво? Това е въпрос, на който всеки може да отговори сам за себе си, но ако трябва да говорим с факти, всеки ден над 27 хил. човека умират от глад, а на всеки 6 секунди света губи по едно дете именно заради липсата на храна.