Днес ежедневието ни е осеяно с пластмаса, ако се замислим 80% от стоките, които купуваме идват в пластмасови опаковки, които след това се депонират и често биват изхвърляни в морета и океани.
Европа произвежда средно 50млн. тона пластмаси годишно, което я прави втория в света производител. 40 % от произведената пластмаса  се използва именно за производството на опаковки.
 
Можете ли да си представите, че всеки ден е Черно море навлизат приблизително 3 тона пластмаса, а  80% от пластмасовите отпадъци в моретата и океаните идват от сушата ?
Всеки гражданин на ЕС създава 31кг. пластмасови отпадъци за 1 година.
Абсурдно е, че водите са ресурс, без който нашият живот е немислим, а всекидневно всички допринасяме за замърсяването и отравянето му.
 
Дали морските обитатели биха били против, ако имаха думата ?
Задушаване, недохранване, задавяне, това са част от последствията за морските обитатели.
Торбичките лесно могат да бъдат погълнати от делфини и костенурки, а микропластмасите, които навлизат във водите могат да бъдат погълнати от изключително много видове.
 
Никой делфин не би искал да закуси с найлонови торбички или да вечеря с пластмасови бутилки, капачки и други.
Колко време е нужно за да се разградят пластмасите ?
Може би звучи невероятно и невъзможно, но 1 пластмасова бутилка ще се разгражда в продължение на 450 години, 1 алуминиево кенче – 200 години, а рибарската корда – 600 години.
Днес и утре ние не просто замърсяваме нашата планета и нашият дом, а и планетата на нашите деца и внуци. Грижата, която полагаме днес, ще се отрази на живота на бъдещите поколения за повече от 6 века.
 
Пластмасата няма алтернатива, дали ?
Много хора смятат, че пластмасата няма алтернатива на пазара, но всъщност това съвсем не е така. С напредването на технологиите и внедряването на различни иновации днес съществуват биоразградими опаковки, био и органични пластмаси.
Биопластмасите и органичните пластмаси са направени от възобновяеми ресурси, като растителните мазнини.Част от биопластмасите са и биоразградими. Това означава, че след използването им опаковките от биоразградими материали ще се “стопяват” от почвената микрофлора и фауна и разграждани до вода и въглероден диоксид.