Днес честваме деня на Св. Григорий Чудотворец, еп. Неокесарийски.
Този велик светител живял през ІІІ век. Роден в езическо семейство, преди кръщението си носил името Теодор.
Св. Григорий обичал както пустинния живот, така и молитвата.
Християните горещо се молили да им стане епископ и Бог изпълнил желанието им. Когато станал епископ в Неокесария, имало само 17 християни, а преди смъртта си  Св. Григорий узнал, че в града са останали само 17 езичници.
През целия си живот правил добри дела и пазил Църквата от ереси.