Днес честваме деня на Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски, Преп. Нил Постник и Преп. Нил Миротовичи.
Св. Йоан Милостиви живял в седми век. Когато бил на петнадесет години, видял насън красива девойка с маслинен лист на главата, която му казала: “Аз съм най-голямата дъщеря на великия Цар. Ако ми служиш, аз ще изпрося от Него голяма благодат за тебе, понеже няма по-силна от мене. Сама го Бога аз свалих от небето и Го облякох в човешка плът.”
Йоан разбрал, че красивата девойка била  милосърдието.През целия си живот Йоан помнел това чудно явление – бил милосърден и щедър, прощавал обидните думи и никого не осъждал.
Йоан бил женен и имал деца, но като овдовял млад, отказал се от света и посветил живота си на вярата. Той бил избран за патриарх в Александрия. Той започнал ревностно да изпълнява своите нови задължения, твърдо защитавал вярата. През целият си земен път помагал на бедните, търпеливо изслушвал всекиго, който идвал при него и утешавал всички със съчувствие и добър съвет.