Chief Happiness Officer (CHO), по-популярно като Мениджър щастие, е нова позиция, която все още се опитва да “пробие” път и да си осигури стол и бюро в офиса на всяка себеуважаваща се компания.
Като начало тя трябва да се заема от квалифициран представител на отдел “Човешки ресурси”, тъй като ангажирането и мотивирането на служителите, както и повишаването на тяхното КПД, постигане и преизпълнение на таргети са все привилегии на човешките ресурси.
Идеята на CHO е, че всяко едно действие към служител от фирмата може да бъде преустановено по начин, осигуряващ щастливо преживяване и щастие на работното място. Така осигуряването на удовлетвореност на служителите е най-голямата цел на CHO, респективно на отдел “Човешки ресурси”. И ако погледнем като психолози над работния процес и кадрите, ангажирани с него – щастливите служители са единствените, които работят ЗА компанията!
Всички останали са само част от работния работния процес, които след време се превръщат в язви за стомаха на един бизнес организъм.
Тук се намесва CHO! А в длъжностната му характеристика присъстват следните задължения:
1. За възприема всяка личност, като значима част от екипа.
2. Да оценява труда на служителите.
3. Да дава право на служителите да изказват мнение и идеи. Гласът им да нъде чут.
4. Да работи за утвърждаване на вътрешнофирмените стандарти и приципи на работа.
5. Да дава свобода на служители да бъдат себе си и уважавани за това, което са. Свобода да имат време за личния си живот и важните моменти. А по този начин да спомогне за изграждане на съзнание в тях, че работата им е точно това, което искат да правят.
6. Да подкрепя и стимулира развитието на служителите и тяхната увереност
7. Да насърчава приятната обстановка и атмосфера за работа в офисите.
8. Да насърчава екипната работа.
С други думи: СНО има задачата на психолог, който да изгради нова “ценностна” система вътре в самата организация, нов режим на работа и да запознае служителите отново помежду им, разкривайки положителната им страна. Защото все пак хората са родени да бъдат щастливи. А щастливият служител е най-голямата печалба за една компания.