В близост до китното селце Забърдо и до град Чепеларе, във величествените Родопи се намира и скалния феномен Чудните мостове.
Величието и магнетизма сякаш струи от уникалния скален феномен и непременно всеки трябва да преживее усещането Чудните мостове.
Образувани преди стотици хиляди години и до днес Чудните мостове, се издигат достолепието по течението на река Айдарско дере.
Чудните мостове или наричани още Еркюприя („ер“- земя и „кюприя“ – мост) са разположени на 1450м. надморска височина, в подножието на връх “Персенк”.
 
Легендата
 
Преди много, много години в землището на село Забърдо имало много пастири с многобройни стада.  Живеели задружно и хармонични, песни и смях огласявали селото.
Един ден, чудно от къде се появило огромно страшно чудовище – змей.
Змеят нападал безмилостно стадата на пастирите, изяждал животните, а след себе си оставял тишина и тъга.
 
Години наред змеят не оставял пастирите и техните стада на мира, нападал ги и де-що видел било изядено.
 
Мислили пастирите как да надхитрят чудовището, пробвали какво ли не, но уви нищо не помогнало.
Един ден на един от пастирите му хрумнало, как най – сетне да надхитрят змея и да се отърват от него.
Натоварили едно магаре с прахан (сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на огън), запалили го и го изпратили срещу змея.
Змеят като видял магарето, веднага се полакомил и го изял наведнъж. След миг чудовището усетило как сякаш отвътре огън го гори, праханта се разгаряла бавно. Обезумял змеят и хукнал да търчи наляво – надясно, отчаяно се опитвал да избяга да се отърве от огъня.
Търчейки, пропаднал в малка дупка в земята, а с голямото си тяло и сила от малката дупка направил голяма пролука.
Пастирите си отдъхнали, и отново в селцето им настъпили хармония и спокойствие.
След години, когато от змея останали само кости, се появили огромните сводести мостове, които днес наричаме Чудните мостове.
 
 
В близост до Чудните мостове се намират Бачковския манастир, Асеновата крепост и множество пещери (“Голямата кауна””Тьовната дупка”, “Челевешница”, “Ваклите дупки”, “Сливова дупка”, “Малката кауна” и други), така че можете да си подарите една незабравима разходка с много интересни и красиви преживявания.
Сред вековни борови гори, величествени върхове и живописни спиращи дъха гледки,Чудните мостове се извисяват и остават завинаги в сърцата ни !