Зимата е тук, а мръсния въздух ни пречи да и се насладим напълно.
Решихме да направим едно малко сравнение на данните, които ни дава Европейската агенция по околна среда. Данните са достъпни за всички и по всяко време.
На произволен принцип избрахме 3 държави членки на Европейския съюз и сравнихме данните за качеството на въздуха в тях с този тук, в България.
 
 
Сърбия
Днес към 19:00 часа в Белград, въздухът е бил добър, стойностите на фините прахови частици за били 21.8 микрограма за кубичен метър. По отношение на втория показател, азотен диоксид, въздухът в Белград е бил отличен с отчетени количества 19.2 микрограма при норма до 20.
Франция
Към 19:00 часа в Париж, въздухът е бил отличен, със стойност за фини прахови частици – 11.2 микрограма за кубичен метър. За азотния диоксид, липсват последни данни.
Австрия
Към 19:00 часа във Виена нивата на фините прахови частици са били 4.7 микрограма за кубичен метър, а азотния оксид – 39.7 микрограма  за кубичен метър. По първия показател въздухът е бил отличен, а по-втория добър.
България
Проверявайки тези стойности искрено ни се иска, данните да са близки с тези на предходните проверени.  Да видим!
Ще проверим данните за квартал Хиподрума и квартал Надежда в град София.
Квартал Хиподрума
40.8 микрограма за кубичен метър са стойностите на фините прахови частици при стойности до 20 микрограма за отличен и 35 микрограма за добър. Въздухът е определен като  “лош”
Квартал Надежда
Тук въздухът е определен като “умерен”, с нива 37.6 микрограма за кубичен метър на фините прахови частици.
За да се постигнат добри резултати са нужни и мерки, които биха спомогнали да дишаме по-чист въздух.
Някои от мерките, които са взети в други държави, и които дават добри резултати са: ограничаване на трафика в централните градски зони, подобряваме надеждността на градския транспорт, изграждане на велоалеи и други.