Галерия „Лоранъ“ представя „Васил Чакъров (1934 – 2018) С четка и палитра“. Това е петата изложба от дългосрочния проект, посветен на творчеството на художника.Експозицията, съдържаща картини, изпълнени в маслена техника, може да се види от 9 март до 2 април 2021 г.
 
„Въпреки че маслените творби са епизод в голямото художествено наследство на Васил Чакъров – разказва Ружа Маринска, те не могат да бъдат пренебрегнати”, защото “показват диапазона на майстора – стремежа му да се пробва в различни материи и в тях всеки път по своему да изразява душевните си вълнения“. Сред грижливо съхраняваните произведения на твореца, тя открива малък пейзаж (мотив на селска воденица) – първи опит на художника в маслената живопис. В същата техника, но вече 10 години по-късно, Васил Чакъров създава картината „Асфалтова база“. В края на 80-те майсторът в акварела и графиката, в карикатурата, шаржа и колажа се обръща отново към маслената живопис. През 1986 – 1988 се появяват цели цикли в тази материя. Ружа Маринска  ги обособява в  няколко тематични кръга:
 
„Естествено една серия е свързана със Самоков и околностите му. Тук е преминал съзнателният живот на художника. И именно тук видяното е развило мисълта и чувствата му. Изпълнени върху картон или платно, тези камерни творби привличат със свеж поглед към избрания мотив и в същото време с категоричност на възгледа. Напълно свободен в артистичните си реакции, той е естествено отворен и към експеримента. Такива са четирите работи „Дъга”, които той е нарекъл по местния говор „Зуница”. Да прибавим и няколкото работи, вдъхновени от родното Багренци – звънки по цвят и настроение.
 
Специално внимание заслужават нещата, които Чакъров изпълнява в Германия, където е на пленер с група художници учители. Тук наред с многото миниатюрни зарисовки, в които маркира впечатленията си от новата среда, той създава и завършени картини. В тях модерната стилистика стои органично и убедително. Макар и оплодена от видяното в музеите и от културните натрупвания, в тези Берлински мотиви откриваме познатия Васил Чакъров – спонтанно и живо, душевно откликващ на онова, което виждат очите му.
 
Пак в резултат на участие в групови пленери се появяват на бял свят творбите от Банско, Ковачевица, Жеравна. Художникът постига атмосферата им, белязана от стари времена, без да се фокусира върху етнографски и битови детайли. Поразително е, че в тях няма нищо преходно повърхностно. В акта на творчество Чакъров е винаги върховно концентриран и всецяло отдаден.”