На 100 км от София и на около 16 км от град Благоевград, над село Стоб, в западния дял на красивата Рила планина се намират Стобските пирамиди. Те представляват скални образования с различни форми, като преобладава конусовидната с височина между 7 и 12 метра.
 
Легендите:
Преди много, много години на мястото, където днес се извисяват пирамидите се простирала голяма равнина.
Близо до равнината се намирало и малко и красиво селце. Хората живеели щастливо, вдигали се големи сватби и шумни веселби. Някъде в малкото селце се срещнали девойка и момък, влюбили се и поискали да се оженят.
Майката на девойката, не приемала любовта и идеята за сватба не и се нравела. Въпреки всичко двамата влюбени решили, че ще вдигнат сватба. Майката разбрала новината и много се ядосала, отишла в равнината и в пръстта забила голям кръст и изрекла клетва – щом дъщеря и целунела свекъра си всички гости да се превърнат в камъни.
Минало времето и денят на сватбата дошъл.Сърцата на младоженците  били изпълнени с любов, очите на гостите блестели от щастие, само майката си останала вкъщи и с цяло сърце се молела клетвата и да застигне дъщеря ѝ.
Стекли се гости от цялото село, а хорото се извило чак до равнината. Дошъл момента когато булката, целунала своя свекър, за миг от шумната веселба и дългото хоро останали само камъни.
От този ден в село Стоб се издигат приказните пирамиди, напомнящи за една незабравима история, за силата на майчината клетва и за една несбъдната любов.
 ***
 
Друга легенда, разказвана от жителите на селото Стоб гласи:
Недалеч от пирамидите, нагоре по планинските склонове се намирало село Бозовая. Селото било разположено на няколко хълма, имало и отделни махали: Кольова, Вучкова, Топалска, Тачова, Хаджи-стоянова и др.  Девойка и момък от селото се залюбили и решили да вдигат сватба.
Тръгнали сватбарите надолу по пътеката към село Стоб, защото само там имало подходяща християнска черква. Вървели надолу и минали през местността “Момена”, стигнали до пътеката на съседния на пирамидите рид. Булката сияела от щастие и кумът виждал красотата ѝ и се изкушавал да я целуне. Не издържал на приказната красота и щом се приближил да я целуне, Бог се разгневил и за миг превърнал всички сватбари в камък.
И днес може да се види процесията от скални сватбари по съседния склон на пирамидата, като телата им образуват други красиви пирамиди.
 
През 1964 г. Стобските пирамиди са обявени за природна забележителност, а до днес ние можем да се насладим на красотата им. Едно малко бягство от градския шум и приятна разходка сред природата, могат да ни отведат именно до Стобските пирамиди.