Холистичната медицина е пълноценна медицинска система за профилактика и лечение, която мощно подпомага естествения стремеж на човешкия организъм към самоизлекуване. Самата дума „холистичен” идва от гръцки език (holos = „цял, цялостен, интегрален”).
 
За да може да определим дадено лечение като холистично, то трябва да се позовава на три основни принципа: 1. лечение на причините, а не на следствието; 2. използване на мисленето на болния като лечебен инструмент; 3. лечение на комплексното здраве на човека- психично, физическо и духовно. Не оставяйте с впечатлението, обаче че холистичната медицина отхвърля конвенционалната медицина, а напротив използва я максимално и в подробности, но подчинена на своя основен критерий. Затова можем да кажем спокойно , че холистичната медицина е интегративен и естествен етап от развитието на множеството медицински практики в настоящия етап от развитието на човечеството.
 
„Холистичен” означава цялостен. Новата холистична медицина на 21-век интегрира положителните елементи от всички древни и съвременни науки за болестта и здравето. Холистичната медицина е ориентирана към личността на пациента и гледа на болния комплексно и задълбочено. Тя разчита на високоефективни и напълно безвредни терапевтични методи, основани на холистичния подход и оздравителна сила на природата.
 
Хората във всичките измерения на сво­ето съществуване непрекъснато са и в двупосочно взаимодействие с окръжаващата ги среда. Това е било известно още на древните лекари. „Бащата” на медицината – Хипократ, е твърдял, че да си здрав означава да си постигнал хармония както със самия себе си, така и с околния свят. Според него здравето е динамично равновесие, постигнато чрез живот в съответствие с природните закони. Той е вярвал, че това, което става в ума, засяга и тялото и че човек трябва да се лекува във всичките му измерения, като се има предвид и средата, в която той живее и работи.
 
Не е възможно да се лекува истински без ясна представа за това какво представляват здравето, симптомите и болестта и каква е същността на лечението. За съжаление, конвенционалната медицина по-често потиска симптомите без да лекува в действителност. Според „Закона на Херинг” ако по време на лечението се наблюдава преместване на увреждането от по-важни към по-маловажни нива и от по-важни централни органи към по-маловажни и периферни, действително настъпва излекуване. Ако се наблюдава противоположният процес, т. е. придвижване на увреждането в дълбочина и към по-важни вътрешни органи, това означава, че болестта се потиска и задълбочава. В практиката непрекъснато се наблюдават тези явления. Типично например е, особено при деца, появата на бронхиална астма след третиране на кожни проблеми с различни мазила, особено кортикостероидни кремове. При прегледа практикуващият хомеопатия медик например установява, че оплакванията от задух и кашлица са се появили скоро или непосредствено след изчезването на обрива. Родителите, както и повечето лекари мислят, че кожният проблем се е излекувал, а се е появила „нова” болест. В действителност това е „старата” болест, която е била потисната и сега се изявява на по-опасно място в организма, като засяга по-важни за живота органи – в случая белите дробове. Ако лечението, което се приложи, е правилно, трябва да се наблюдава следният процес: първо изчезват симптомите, свързани с бронхиалната астма, като същевременно се появява отново обривът. Това показва, че той е бил само потиснат, а не излекуван. След известно време преминава и той и тогава детето е вече наистина здраво.
Един от недостатъците на съвременната медицина е, че тя не гледа на болестта като на повик за промяна в начина ни на живот и средство за духовно развитие и израстване, а като на външен „враг”, който ни „напада” и срещу когото лекарят трябва да се „бори”. Този подход е свързан с поставяне на пациента в пасивна позиция, в ко­ято има малко свобода за избор и контрол над живота си. Според холистичния подход активното сътрудничество на болния в процеса на лечение е от съществено значение за благоприятния краен резултат.
 
За холистичната медицина човек не е диагноза или съвкупност от органи, които внезапно и кой знае защо “се повреждат”. Всеки човек е индивидуалност, микрокосмос, биоенергийна система, част от енергията на Вселената. Затова холистичната медицина се нарича още енергийна. От холистична гледна точка болестта се появява в тялото в резултат от възпрепятствана енергия, която създава напрежение на психично ниво. Болестта е един полезен, прецизен сигнал, който ни показва къде грешим в начина си на живот, в светогледа си, какво трябва да променим. Болестта е сигнал и в този смисъл тя ни е приятел, както смятат древните китайски лечители, а не враг. В подсъзнанието ни винаги има една холограма на здравия човек, която трябва да се активира. Това не може лекарят да свърши, това трябва всеки да направи сам. Всеки трябва да се научи да познава себе си – това е основната ни специалност и мисията ни на тази земя. Да се вслушваме в себе си, в тялото си. Да му помогнем да се излекува само.Холистичният подход включва няколко метода, които взаимно се допълват, винаги са ефикасни и безвредни и освен това са едновременно и профилактични, и лечебни. Съсредоточени са в една цел – да се активира вродената самоизцелителна система у човека.
Д-р Папазова за основните принципи на холистичната медицина
 
“Хубава сентенция на холистичната медицина, която веднага прави впечатление на пациента и му харесва, е, че болестите не се делят на лечими и нелечими. Принципно няма нелечими заболявания. Има нелечими хора. Още при първата среща с холистичния лекар хората разбират, че не са изпуснали последния влак.
Лекарят трябва да започне с връщането на надеждата у човека отсреща, много често съзнателно убита. Знам случай, в който пациентка с множествена склероза в начален стадий е накарана от лекуващия лекар да седне в инвалидна количка, за да свиква с нея. Това е равносилно на магия вуду. Това е омагьосване. Бих учила колегите си дори и само на това колко е силно словото и колко страшни поражения можеш да нанесеш с дума. Докторът трябва да знае, че с лицето си, с усмивката си, с една изпусната думичка може да убие пациента.
Хуманната медицина продължава да не създава лекари, а безплатни дистрибутори на химически медикаменти. Лекарствената индустрия трябва да печели, затова никой там няма интерес болните да бъдат излекувани. На лекарите продължава да се внушава, че всичко, което мирише на природа, противоречи на логиката. Докато холистичният лекар не се затваря в материалното, той приема и вярва, че душата не е “локализирана” само в мозъка и че човек е една енергийна система, която приема и отразява вибрациите във Вселената.
Холистичният лекар знае много повече за стреса и за това, как емоциите могат да се превърнат в болест. Той използва опита и лечебните традиции на собствената си страна, както и на всички известни световни лечебни практики. Холистичната медицина разполага с 30 метода, но истинското изкуство е да избереш три от тях за конкретния пациент. Един холистичен лекар, колкото и да е енциклопедичен, не може да познава в детайли възможностите на хомеопатията, на цвето-, аромо-, мануална терапия, регресивна хипноза, акупунктура…
Затова всеки от нас има няколко приоритета и кръг от специалисти, при които може да прати пациентите си в случай на нужда.
Задължително се започва с храненето – то се разглежда като среща на две енергийни системи на човека и храната, като съчетаване на определени цветове и като баланс. На хората трябва да се обяснява като приемат определени храни, какво точно се случва. Задължително работя и с позитивна автосугестия.
Не работя с хора, които не желаят активно да съдействат на изцелителния процес. Когато човек е активен и иска да върши добро, пред него аз отварям 3-4 врати, няма смисъл да чука на затворена. Основен житейски принцип ми е, че човек трябва да позволява нещата да се случват. Да не се опитва да командва, да контролира ситуацията. Да отчита сигналите по пътя, защото сега е епохата на отвореното съзнание.”