СГХГ представя „Храна: насъщност, общуване, ритуал“. Изложбата може да се види до 22 август. Тя включва творби на: Иван Мърквичка, Никола Михайлов, Петър Морозов, Никола Аврамов, Антон Митов, Иван Милев, Иван Пенков, Владимир Димитров-Майстора, Бенчо Обрешков, Златю Бояджиев, Атанас Яранов, Свилен Блажев, Андрей Даниел, Вихрони Попнеделев и др. Подборът предлага знакови за българското изобразително изкуство произведения от началото на ХХ век до първите десетилетия на ХХІ век, в които изобразяването на храна съпоставя отношения, състояния, традиции и символи и дава образ на различни страни от темите „труд“, „общуване“, „ритуалност“. Така се пресъздава сложната и противоречива картина на човешкото битие, затваря се кръгът между биологическата и абстрактната същност на човека и се изгражда мост към осъществяването на индивида като социално и духовно същество.