До 15 .5.2021 г. в галерия “Академия” може да се види „КОЛЕКЦИЯ ЖИВОПИС (1944 – 1989)“, която е част от Музейната сбирка  на Националната художествена академия. Експозицията включва живописни учебни етюди на възпитаници на Художествената академия в периода от средата на 40-те до края на 80-те години на миналия век. Голяма част от тях са непоказвани и непубликувани до този момент. Сред избраните творци са: Христо Явашев-Кристо, Добри Добрев, Светлин Русев, Димитър (Диди) Арнаудов, Мито Гановски, Бисера Дженева-Прахова, Иван Вукадинов, Стоян Домусчиев, Стефан Янев, Тодор Терзиев, Андрей Даниел…Печатно издание  – „Колекция Живопис (1944 – 1989),  допълва основните тенденции в развитието на изкуството в България  през разглеждания период. Представителната селекция в каталога е подробно проучена, като са  коригирани редица неточности относно датировка на творбите, произход и коректна атрибуция. Според проф. д. изк. Чавдар Попов: „Сбирката свидетелства за сложните процеси на еволюция на етюдите и на композициите, разработвани в недрата на Академията. Въз основа на наличните примери от сферата на „свободното творчество“ – колкото и фрагментарни да са – бихме могли да съдим за развитието на живописта у нас от фазата на догматичния соцреализъм до относителната либерализация в края на периода. Разпределението на материала – етюд-глава, етюд-голо тяло, етюд-фигура, композиция, дипломни работи, натюрморт, пейзаж, интериор, портрет и автопортрет, конкурсни работи – в основни линии отразява практическите занимания по живопис в рамките на обучението в Академията“.