Вече 75 години „Просвета“ е лидер при издаването на учебници и учебни помагала в България. В отговор на създалата се ситуация в страната, неговото ръководство предоставя на учениците достъп онлайн до всеки един учебник или помагало до 10 клас (включително) от своя каталог. Освен учебният материал в тях са включени и филми, тестове, упражнения…представени по интересен интерактивен начин. Издателите стартират и инициативата Учим онл@йн с учител“. Уроците могат да се гледат в сайта и във фейсбук страницата на издателството. Подробности за инициативата и график на  уроците е предоставена на сайта http://www.prosveta.bg/uchim. Първата тема „Съвместна употреба на глаголните времена и наклоненията“ се радва на широк интерес от страна на потребителите. Предстоят серия от уроци по български език и литература и по математика за 7 клас, които учениците ще могат да следят в домашни условия. Идеята е да не се изостава от заложените учебни програми и да се постигнат добри резултати на предстоящите изпити. Сесиите ще бъдат водени от учители с богат опит по съответния предмет, а учебният материал ще бъде преподаван съгласно обичайното седмично разпределение на часовете. От издателството уточняват, че уроците и електронните учебници се създават от технологичната компания „Просвета Либри”, която преди 10 години пусна първите дигитални учебници у нас. Първият урок ще се проведе онлайн в реално време. За по-голямо удобство има предвидени няколко повторения на всеки онлайн урок в различни часове. Връзката с учениците ще е дистанционна. Учениците ще имат възможност да задават въпроси и ще получават задачи за самостоятелна работа, като учителите ще им дават нужните съвети и препоръки.