В днешния конкурентен свят войната не само между предлагащите, но и между търсещите е ожесточена. Голяма част от хората, излизайки на пазара на труда, се сблъскват с проблема как да се откроят и да спечелят битката за конкретно работно място.
Направихме проучване за това кои са ценностите и качествата, които трябва да притежават търсените от HR- ите на всяка фирма служители. Компилирахме различните мнения и ги обобщихме в класацията „Кои са с предимство”.:
На първо място подбиращите поставят мотивацията и желанието за работа. Когато целите на служителите съвпадат с тези на работодателите, е доказано, че задълженията се изпълняват по – ефективно, а кадрите са по – продуктивни, защото го правят с ентусиазъм и са отдадени на процеса.
За всеки един утвърден бранд е важно качеството на услугите или продуктите, които предлагат. Основната им мисия е да задоволят потребностите на потребителя по най – добрия начин. По тази причина не биха направили компромис с отговорността, с която служителите поемат задачите си, както съвестността и отношението им към всяка възложена им задача. Всичко трябва да се осъществява в срокове, по определени изисквания и задължително старание.
Никога не сме застраховани от бури, важното е дали ще излезем „сухи”  от тях.  В ежедневието си е възможно да попаднем в екстремни ситуации, но трябва да съумеем да превърнем дефекта в ефект. Характеристиката, която описва успешните в това отношение хора е „гъвкавост”. Налице са умението да разрешават проблеми, както и да са достатъчно решителни и уверени, че да приложат плановете си за „бягство”.
Добрата комуникация е друг приоритет, особено ако позицията е свързана с директните срещи между служител и клиент. За да се пласира успешно, трябва да е вежлив, изслушващ и разбиращ. Така ще предразположи потенциалните потребители и ще вдъхне доверие на целевата аудитория.
Умението за работа в екип също е на почит – „Ако искаш да стигнеш бързо, върви сам. Ако искаш да стигнеш далече, върви заедно с другите!” (Африканска поговорка). На какъвто и да е пост, с каквито и да е задължения, всеки е колело от кварцов механизъм и неизбежно е обвързан с поне още един. Идилията е недостижима, но ако всеки положи усилия е възможно пребиваването в перфектната средина – да изслушва останалите от екипа и да е готов на компромисни решения, докато все пак отстоява лично мнение.
Качества като креативност и лидерски умения не са задължителни глобално, а в зависимост дали ги изисква конкретната позиция. Но уважението към всички компоненти на процеса е безкомпромисно.
Резултатът през призмата на  „Големите” е, че на почит са меките умения, защото тях просто ги притежаваме и са ни необходими за каквато и позиция да кандидатстваме. Твърдите (технически) умения ги придобиваме в самия процес на работа, тъй като той е уникален за всяка фирма. Но не губете кураж, може да възпитаме както едните, така и другите, стига да имаме желание. ЖЕЛАНИЕТО е незаменимата съставка за постигане на успех в каквото и начинание да се впуснем!
Автор: Симона Найденова