Живеем в свят, изпълнен с противоречия. Невинаги нещата се развиват в посоката, в която искаме. Това се отнася с особена сила за службата ни. На работното ни място възникват конфликти между нас и колеги, началници, клиенти, доставчици и други в работната ни среда. В личния си живот също попадаме в ситуация на сблъсък с хора от общността ни – членове на обществени организации, към които принадлежим, политически противници – и с близките ни в семейството. Дори да не сме пряко замесени в конфликта, той ни се отразява неблагоприятно и понякога се налага да се намесим в разрешаването му.
 
„Как да решаваме конфликтите в живота си” (превод: Надя Баева, 184 стр., ИК „Колибри“) разглежда конфликтите като възможност за израстване и дава насоки как да се справим с тях. Книгата предоставя ефикасни техники за преговаряне и постигане на удовлетворяващ компромис в печеливша за двете страни ситуация. Като зрели възрастни хора трябва да можем да посрещаме и доброто, и лошото в кариерата си. Шансовете да се задържим на дадена работа ще се подобрят значително, ако истински обичаме онова, с което се занимаваме, и предприемем стъпки да изпъкнем като ценни служители. Не бива да забравяме, че разногласията са неизбежни. Не можем да контролираме как нашите шефове ни критикуват, но можем да контролираме реакцията си на критиката им. Длъжни сме да погледнем на нея като на поучително, а не унизително изживяване. Впрочем хората със силен характер намират особена привлекателност в трудностите, защото само на техния фон могат да развият пълния си потенциал.
 
Дейл Карнеги е създател на класически правила за успешна личностна реализация и любимец на няколко поколения читатели от различни краища на света. Основана през 1912 година, Дейл Карнеги Трейнинг е еволюирала от вярването на един човек в силата на самоусъвършенстването до компания за обучение, базирано на изпълнението, с офиси по целия свят. Тя се фокусира върху задачата да даде на деловите хора възможност да повишат уменията си и да подобрят своето представяне, за да постигат позитивни, постоянни и изгодни резултати. Оригиналният обем знания на Дейл Карнеги е бил постоянно допълван и осъвременяван, разширяван и рафиниран чрез близо вековен опит от реални изживявания в сферата на деловия живот. По света има 160 франчайза на Дейл Карнеги, които прилагат образователните си и консултантски услуги в компании от всякакъв мащаб във всички отрасли на бизнеса, за да увеличават познанията и да усъвършенстват представянето. Резултатът от този колективен световен опит е необятен резервоар от делови познания, на който клиентите ни разчитат, за да развиват успешен бизнес.
 
Dale Carnegie & Associates са издатели на световни бестселъри с непомръкваща популярност: „Как да печелим приятели и да влияем на другите“, „Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота“, „Как да се наслаждаваме на живота и на работата си“ и други. До днес са продадени над 30 милиона екземпляра от тях. Повече от 3 хиляди души седмично по целия свят се записват в курсовете на Карнеги, а 3,5 милиона души вече са завършили световноизвестните обучителни програми за самоусъвършенстване.
 
Откъс от „Как да решаваме конфликтите в живота си“ от Дейл Карнеги
„Всеки конфликт, пред който се изправяме в живота си, е наситен с позитивен и негативен потенциал. Той може да бъде извор на вдъхновение, просвещение, знание, трансформация и растеж – или на ярост, страх, срам, безизходица и съпротива. Изборът не е на опонентите ни, а наш, зависи от желанието ни да го посрещнем и разрешим. /Кенет Клоук и Джоун Голдсмит, консултанти и писатели/
………………………………………………………………………………………………….
Сред аспектите, които ще обсъдим, са:
● идентифициране на източниците на конфликта, за да може да определим начини за избягването им,
● разкриване на скрити конфликти и изваждането им наяве,
● разработване на насоки за запазване на конфликтните ситуации конструктивни,
● преодоляване на конфликта без запазване на лоши чувства,
● идентифициране на персоналните бутони за отключване на гнева и как да се справим с неразбирателствата,
● виждане на гледната точка на другия и представяне на своите мнения за постигане на компромис.
 
Трябва да се положат всички усилия за възможно най-бързо разрешаване на конфликтите. Неразбирателство в службата намалява собствената ни продуктивност и ако не се отстрани спешно, може да навреди на цялостния климат сред екипа или отдела. Неуспехът да разрешим конфликт в личните си взаимоотношения може да доведе до продължително смразяване и дори до загуба на приятели или до социална изолация. Ако конфликтът е с членове на семейството ни, можем да се окажем ангажирани в непрестанни разправии и животът ни да протича в отровна среда. Семейната ни единица може напълно да се разпадне.
● определяне кога е необходима намесата на посредник,
● уверяване, че всички участници слушат безпристрастно индивидите, ангажирани в конфликта,
● улесняване на открита комуникация между индивидите в конфликт,
● насочването на ангажираните индивиди към решаване на конфликта,
● изграждане на здрави взаимоотношения чрез успешно решаване на конфликта,
● създаване на среда на доверие и открита комуникация.
 
На работното място проблемите, идещи като резултат от конфликт и несъгласия, не само влияят на екипа, на отдела и на фирмата, но също така имат силно емоционално въздействие върху ангажираните индивиди. Ще обсъдим как може зряло да подходим към конфликта. Това включва:
● посвещаване на принципите за запазване на емоционален контрол,
● поддържане на равновесие, когато решаваме конфликтен въпрос с другия човек,
● осмисляне на реакциите ни при конфликтни ситуации,
● осъзнаване как да изразим несъгласие по приемлив начин.
 
Ще обсъдим техниките на ефективно преговаряне и ще научим как да се подготвим за плодотворна дискусия в областта, където имаме несъгласия. Ще научим също как да представим най-добрите аргументи за нашата гледна точка и ще знаем кога и как да стигнем до удовлетворителни компромиси, включително важността от достигане на решение, печелившо за двете страни, за което те имат чувството, че е взаимноизгодно. Даваме си сметка, че ще има ситуации, в които нашата страна няма да надделее. Някои хора са съкрушени от поражението и разочарованието.
 
В последната глава на тази книга ще научим как да се справяме със загубите и да възстановим позитивната си настройка, готови да посрещаме нови предизвикателства по пътя си към успеха.
Разбирането как да се справяме с неизбежните конфликти, които срещаме на работното си място и в личния си живот, е съществено не само за да бъдем продуктивни в работата си, но също така щастливи, удовлетворени и успели мъже и жени в личните си взаимоотношения.
 
Усъвършенстването на способностите да се разрешават конфликти и ефективно да се договарят печеливши за двете страни резултати може да бъде много удовлетворително и вълнуващо преживяване. В службата си не само допринасяме за успеха на фирмата, но и повишаваме личния си статут в организацията. И най-важното, удовлетворението ни от работата расте. У дома или в социалните си контакти създаваме хармония и имаме грижата неразбирателствата да не прераснат във взаимна ненавист.
 
Конфликтът – възможност за израстване
Повечето от нас гледат на конфликта като на неособено позитивно преживяване, с каквото бихме могли да се сблъскаме в професионалния си живот. Съответно не проявяваме тенденция да гледаме на конфликта като на възможност, а по-скоро като на бариера към възможностите.
 
Възможно е такава гледна точка да е подсилена и от факта, че организациите не предоставят инструментариум за използване на конфликта по положителен начин; те не поддържат култура, в която конфликтът генерира възможност за личностно и корпоративно израстване.
В тази глава ще обсъдим начините, по които можем да подобрим работното си място и да разраснем бизнеса си посредством ангажираност в ситуации на неразбирателство. Първо ще разгледаме различните негативни ефекти, които биха могли да имат конфликтите в службата. После ще научим как конфликтите могат да послужат като възможности за разрастване на бизнеса на организацията ни.
 
Има три принципа в съществуването и живота на човека – принципа на мисълта, принципа на речта и принципа на действието. Източникът на всички конфликти между мен и околните е, че не казвам каквото мисля и не правя каквото казвам. /Мартин Бъбър/
 
Как конфликтът възпрепятства индивидуалното израстване
Макар целта ни е да се фокусираме върху позитивните начини, по които можем да се справим с конфликт и в крайна сметка да извлечем изгода от него, най-напред ще разгледаме всички начини, по които личният ни прогрес в кариерата може да бъде спънат от конфликт. Например, възможно е влиятелни членове на организацията ни да са несъгласни с нас по възлов въпрос или обстоятелства, които са ни облагодетелствали, внезапно да се променят. Може дори да установим, че съперници поставят пречки по пътя ни. Нека погледнем какво лежи под повърхността на някои такива ситуации:
 
● Неспособност да се приеме промяната. Готови сме да инициираме кардинална промяна в методи или системи, но членовете на екипа ни не са склонни да сътрудничат. Някои хора може да заемат отбранителна позиция при искане за промяна (на фундаментално ниво промяната се смята за заплаха от повечето хора) и те ще манипулират молбата за промяна в конфликтна ситуация. Значителен брой от професионалните конфликти възникват поради съпротивата срещу нови идеи. Трябва да променим мисленето „Никога не сме го правили по този начин“ или „Това го опитахме веднъж и не се получи“ с настройка на конструктивно недоволство. Както учат Франк и Лилиан Гилбрет, пионери в научното управление, трябва да издирим един най-добър начин – и когато решим, че сме го открили, да продължим да търсим още по-добър начин. За да се улесни преходът, трябва да създадем климат на безпроблемна комуникация в рамките на екипа ни, така че новите идеи да бъдат изслушвани и възприемани.
● Дискомфорт от конфликт. Друга причина за създаване на напрежение е, че много хора не умеят да реагират адекватно на разногласията. Всички сме имали опит с колеги, които внезапно стават много неефективни. Това може да се дължи на потребността им да стоят настрани от някого (или от някакъв проблем) в организацията, с когото са в конфликт. Такива хора протакат решаването на проблемите, причиняват изоставане с практическото внедряване на идеите и често саботират цялостните усилия на организацията. Дискомфортът от конфликт може да доведе до избягване на темата и ако сме замесени, нищо чудно да развалим отношения с този или онзи.
 
● Собственото ни поведение засилва разногласията. Невинаги вината е у другите, когато конфликтите остават нерешени. Често тя е у самите нас. Когато сме несъгласни с някого, най-напред изгубваме способността си да изслушваме. Ставаме по-резки, по-неприветливи и като цяло проявяваме по-малко склонност да изразяваме открито мнението си.
 
Така например, когато се явява голямо забавяне при получаване на важни данни, нужни на Ашли да завърши проекта си, тя изпада в паника. Крайният срок е само след дни и неспазването му ще доведе до прекъсване в работата на всички останали екипи. В усилието си да преодолее проблема тя се затваря в себе си и се мъчи да го реши сама. Като не сътрудничи с другите от екипа си и дори не е отворена към предложения от тяхна страна, тя ограничава възможностите си да получи данните, нужни ѝ да довърши задачата. Отказвайки да потърси и приеме помощ, Ашли в крайна сметка сама допринася за разрастване на проблема си.“