Близо до град Сливен, в природен парк „Сините камъни” се намира уникалното скално образувание Халката.
Халката e кварцово образувание с височина около 8 метра, формата и е изваяна от силата на водата, въздуха и слънцето. Според  някои, Халката е изваяна от жреци на първата жена фараон в историята на Египет – Хатшепсут.
През летните месеци местността е любимо място, както за местните, така и за туристи, които искат да се полюбуват на природата и да се запознаят с скалния феномен.
Легендите
 
Една от легендите разказва за невъзможната любов на двама влюбени.
Отдавна в близко село живели строен момък и красива девойка. В мига, щом се видели се влюбили, но любовта им била невъзможна. Двамата влюбени не се отказали от любовта си. Един ден се хванали за ръце и заедно преминали през халката, щом преминали станало чудо – любовта им била възможна и никой не можел да ги раздели.
Затова и поверието гласи, че сам човек не бива да преминава през халката, защото зла магия ще промени завинаги образа му.
 
Друго предание разказва, че отдавна, когато бурните морски води  стигали чак до тук, това място било закътан пристан, спасени за безброй моряци, тръгнали да покоряват морските вълни. Моряците завързвали своите лодки за скалата с форма на халка и така се спасявали.
Природен парк „Сините камъни” е с територия 11 400 ха, а цяла му територия попада в защитените природни обекти в България.

За парка се носят много легенди, като една от тях гласи, че скални феномен Сините камъни бил създаден от Зевс и Хера, а простосмъртните се удивлявали на тяхното творение и решили да създадат свое селище близо до феномена.
Днес в природния парк можете да откриете над 700 растителни вида, като 26 от тях са защитени видове.
Можете да прекарате един незабравим ден в местността опознавайки, не само скалното образувание Халката, но и средновековните крепости в района.