Галерия + 359 (Водната кула)  представя „SELF BRAINWASHING“ на МИХАИЛ МИХАЙЛОВ“. Експозицията може да се види до 26.06.2021г. Куратори са Донка Мишинева и Ханес Андерле.
 
Михаил Михайлов е български съвременен художник с добре изградена кариера в Австрия и все по-голяма популярност в Западна Европа. Творбите му – било то картини, скулптури или пърформанси – са със силно концептуален характер. Общуването с тях изисква известна предразположеност и готовност за вникване в идеите на автора, които обаче винаги са много добре обмислени, искрено съпреживяни и, не на последно място, излагани в реален диалог с изложбеното пространство.
 
Според Теди и Радо от „Art and Culture Today“ „разглеждането на изложбата се превръща в неочаквано приключение, проникващо в “тайни” помещения, където са разположени изчистени като естетика картини, скулптури, обекти и видео – всички те коментиращи субективността във възприятията ни и пораждането на илюзорност, продиктувана от различни двусмислия в начина ни на общуване със заобикалящата ни среда.“
 
Относно използвания в изложбата бял цвят Михайлов споделя: „Използвам цвета във връзка с въпроса кой съм и кой или какво не съм, или дали съм всичко, което ме заобикаля, или нищо от горното. Очарован съм от неописаното, чистото, неопределеното. Подобно на свеж снежен пейзаж, по който все още няма следа. По този начин маловажното, несъзнателното придобива смисъл.”