Шестата цел за устойчиво развитие на ООН е осигуряване на достъпност и устойчиво управление на водите и канализация за всички. Тази година Денят на водата ще премине под надслова
„Не оставяме никого зад себе си“, като това е и основната цел на целите за устойчиво развитие.


Какъв е проблемът?
Днес милиарди хора все още живеят без чиста вода и въпреки, че често този проблем бива пренебрегван, това е съществено важно.
Достъп до чиста вода е право на всеки един човек на земята и нещо за, което цялото човечество трябва да полага усилия.
Защо?


Около 4 милиарда души – почти две трети от населението на света – изпитват огромен недостиг на вода през най-малко един месец от годината, а 2,1 милиарда души живеят без чиста вода в домовете си.
В едно на четири начални училища няма питейна вода, учениците използват незащитени и несигурни източници или стоят жадни.
Водата е безценна и всички ние трябва да съсредоточим усилия, да бъдем информирани и да знаем, че чистата вода е право на всеки един човек.
Как да го отбележим?  1. Включете се в инициативи за почистване, за целта трябва да си набавите гумени ботуши, кепчета, ръкавици и чувалче за събиране на отпадъците.
  2. Информирайте приятели и познати защо Денят на водата е важен.
  3. Направете семейството си част от тази кауза, като заедно си изградите навик да изразходвате по-малко вода.

За да направим света по-добър ни трябва капчица вдъхновение, усмивка и желание.