На 18км. от град Варна и между селата Слънчево и Страшимирово се намира скалния феномен Побити камъни.
Представляват варовикови прави колони с височина от 5 до 7 метра. Колоните са без твърди основи, кухи и запълнени с пясък. Според учени и изследователи, Побити камъни са започнали своето образуване още преди 50 милиона години, за да можем днес да се наслаждаваме на красотата им и да разказваме чудни легенди.
 
Легендата:
Някога, когато все още морските води галели земите в местността, там живеели титани, пазители на златистите просторни брегове. На близо се намирало и  малко китно селце – Слънчево. В Слънчево живеел неземно красив момък, висок и снажен, много работлив и с добро сърце. Бил състрадателен и винаги помагал с всички сили, за това Бог го възнаградил с вечен живот.
Бог не само дарил момъка с безценен дар, но и му прошушнал името си, и му рекъл, че ако го разкрие пред други, ще загуби вечния живот. Минавали дните момчето се пробуждало и заспивало с молитва и благодарност към Бога.
 
Един ден, когато слънцето тъкмо изгрявало над красивите златни брегове, момъка видял приказна девойка и за миг сърцето му заподскачало. Развълнуван момъка се върнал в селото и започнал да разпитва, не след дълго разбрал, че девойката била обречена на женитба с предводителя на титаните.
Дълго мислил как да постъпи и решил да отиде при титаните, да поиска девойката за своя невяста. Титаните щом зърнали младежа видели храброто му сърце и се уплашили от него, но решили, че само ако момъка им каже името на Бог ще му дадат красивата девойка.
 
На следващия ден, момъка се появил на брега на морето, където го чакали и титаните. Без много приказки храбрият момък, започнал да подрежда титаните и накрая им казал: “Това, което вие изписахте е името на Бога, а сега нека девойката сама си избере жених!”
 
Отгоре Бог наблюдавал и останал удивен от храбростта и саможертвата на момъка. В този миг титаните се превърнали в камъни, а когато момъка и девойката се прегърнали, изпод краката им бликнал лековит извор, който и до днес разказва история за безмерната храброст и чистата любов.
Интересен е факта, че местността е единствената естествено образувала се пустиня в Източна Европа. В цяла Европа има само две такива пустини – като едната се намира в Испания, а другата на 18км. от град Варна.