Днес ще Ви запознаем с Десислава Бузова. По професия е филолог, а по душа изследовател. По стечение на обстоятелствата се занимава с преподаване на английски език, а на практика всеки ученик е стъпало и крачка по пътя на експериментирането. Привърженик е на импровизирания и иднивидуално скроен подход към нуждите на всяка личност. Методите и на преподаване са насочени към практическата употреба на чуждия език, а подходът и е обоснован на многогодишен опит, експериментиране и комбиниране на ресурси и съвети от специалисти. Като естествен резултат от работата и с многобройни хора се появи първото авторско „Практическо ръководство за образуване на въпросителни изречения на английски език“. Около 110 страници с теория и 30 страници с упражнения и отговори. Книгата е по тема, която се явява мъчение за голям процент от обучаващите се, а алгоритмите и последователностите на словореда в образуването на въпроси са многократно изпробвани в личните и срещи. Обясненията са дадени на достъпен и разбираем български език, с многобройни примери на английски, което ви дава възможност да ползвате помагалото като справочник, без да се налага да имате каквото и да е ниво на познания по английски език. Книгата е първата от поредица помагала, които е замислила въз основа на трудностите, които забелязва, че срещат ученици от всички възрастови групи.
 
Линк към примерни страници:
https://desislavabuzova.com/books/