Мислили ли сте, че празните кенчета или консервени кутии, могат да бъдат ресурс ? Отговорът е да! Всеки ден милиони кенчета отиват в коша, а от там се извозват до сметища. Знаете ли, че едно, единствено кенче, ще се разпада в продължение на 500 години ? Представете си, какво количество боклук завещаваме на бъдещите поколения. Това може да се промени, ние можем да го променим и всеки един от нас носи отговорност за тази промяна.
Какво може да се случи с едно алуминиево кенче ?
След като си купим напитка в кенче, пред нас стоят два избора. Първия е да изхвърлим празната кутийка, без да се интересуваме, дали кутията ще се разгражда 500 години, или ще бъде рециклирана.
 
Ето и пътят на кенчетата, които ще бъдат рециклирани :
 
Първо контейнерът с разделно събраните отпадъци се транспортира до съоръжение за преработка.
След като отпадъците са транспортирани, те се разделят. Как ? Един огромен магнит повдига кутии, направени от метали като желязо. Тъй като алуминиевите кутии не са магнитни, те остават на конвейерната лента и се събират.
Алуминият се раздробява, измива и се превръща в алуминиеви чипове.
Чиповете се разтопяват в голяма пещ.
Разтопеният алуминий се излива във форми, наречени “блокове”.
Слитъците се отвеждат до фабрика, където се разтопяват на рула от тънки, плоски листове.
От листовете, производителите правят нови продукти, включително нови кенчета  за напитки.
 
Кенчетата се пълнят с напитки и отново биват откарани до магазини, откъдето ние можем да си купим напитка.
До колко отговорни сме като потребители и консуматори и колко трудно би било да изхвърляме отпадъците си разделно, това са въпросите, които трябва да си зададем.
Не е трудно да събираме разделно, но разликата между разделното и общото събиране на отпадъци е повече от голяма! С разделното сметосъбиране, ние избираме бъдещето – чисто и зелено!