Независимо дали колата вече не е в състояние да се движи, или просто искате да освободите място и да се отървете от ненужен автомобил, важно е да следвате няколко ключови стъпки, за да се уверите, че процесът протича гладко и безопасно. В тази статия ще разгледаме какво трябва да направите преди да изпратите колата си за скрап, за да получите максимална стойност и да избегнете евентуални проблеми.
Автомобилите често служат като втори дом и лесно можем да забравим за личните вещи, които сме оставили в тях. Преди да изпратите колата си за скрап, проверете внимателно за всякакви лични вещи, които могат да бъдат оставени в жабката, под седалките, в багажника или в други скрити места.

1. Премахнете личните вещи

 
Съвети:
 • Проверете всички отделения и джобове.
 • Извадете важни документи, резервни ключове и електронни устройства.
 • Уверете се, че не оставяте нещо ценно или лични данни в колата.
 

2. Свалете регистрационните табели

 
Преди да предадете колата за скрап, е необходимо да свалите регистрационните табели. Те ще ви трябват за да анулирате регистрацията на автомобила в местния автомобилен регистър и да подадете заявление за прекратяване на застраховката.
Съвети:
 • Запазете регистрационните табели на сигурно място до приключване на всички административни процедури.
 • Свържете се с вашия местен автомобилен регистър за подробни инструкции относно анулиране на регистрацията.
 

3. Прекратете застраховката

 
След като сте свалили регистрационните табели, следващата стъпка е да се свържете със застрахователната компания и да прекратите застраховката на автомобила. Това ще ви спести допълнителни разходи за ненужна застраховка и ще гарантира, че нямате никакви задължения към застрахователя.
Съвети:
 • Обяснете на застрахователя, че автомобилът ще бъде изпратен за скрап.
 • Уверете се, че сте получили потвърждение за прекратяване на застраховката.
 

4. Подгответе документите на автомобила

 
Преди да изпратите колата си за скрап, подгответе всички необходими документи, включително свидетелството за регистрация и всякакви други документи, които може да изисква скрап компанията. Това ще улесни процеса на прехвърляне и ще ви помогне да избегнете административни проблеми.
Съвети:
 • Проверете изискванията на скрап компанията за необходимите документи.
 • Уверете се, че всички документи са актуални и коректни.
 

5. Оценете и премахнете ценните части

 
Преди да изпратите колата за скрап, обмислете възможността да премахнете и продадете ценните части, които все още са в добро състояние. Това може да включва батерията, гуми, аудио система, автостъкла, катализатор и други части, които могат да имат висока стойност на вторичния пазар.
Съвети:
 • Консултирайте се със специалист или механик за помощ при премахване на ценните части.
 • Продайте тези части отделно, за да получите допълнителни приходи.
 

6. Изберете надеждна скрап компания

 
Изборът на надеждна и лицензирана компания, която изкупува коли за скрап е от съществено значение за гарантиране на безопасността и законността на процеса. Проучете различни компании, прочетете отзиви и поискайте препоръки от приятели или семейство.
Съвети:
 • Проверете дали компанията има необходимите лицензи и разрешителни.
 • Сравнете цените и условията, предлагани от различни компании.
 • Уверете се, че компанията предлага подходящи услуги за събиране и транспортиране на автомобила.
 

7. Подгответе автомобила за предаване

 
След като сте завършили всички административни стъпки и сте премахнали ценните части (включително челното стъкло), подгответе автомобила за предаване на скрап компанията. Това включва осигуряване на достъпност за транспорт и осигуряване на безопасността на автомобила.
Съвети:
 • Уверете се, че автомобилът е достъпен за теглещото превозно средство.
 • Отстранете всички течности, ако е необходимо, според указанията на скрап компанията.
 
Изпращането на колата за скрап е важно решение, което изисква внимателна подготовка. Следването на тези стъпки ще гарантира, че процесът протича гладко и безопасно, като същевременно ще ви помогне да получите максимална стойност за вашия автомобил. Като премахнете личните вещи, свалите регистрационните табели, прекратите застраховката, подготвите документите, премахнете ценните части и изберете надеждна скрап компания, ще се уверите, че всичко е наред и ще можете да се сбогувате с колата си по най-добрия начин.