Като първа стъпка – мисълта за бъдещето. Според Брайън Трейси щастливи са хората, които мислят за бъдещето. Техните мисли са насочени не към какво се е случило в минало време, а към възможностите на бъдещето. Те визуализират бъдещото си и чрез т.н. Закон на Привличането има двупосочно отразяване на опозицията бъдеще – надежди и мечти.
 
Втората стъпка е мисълта за целите. Това се осъществява като ясните цели и планове се записват. Работи се в тази посока и цялото внимание се концентрира в тях. Целите насочват енергията към бъдещето и неговия контрол.
 
Третата стъпка е мисълта за превъзходството. Тук се реализира амбицията на дадения човек да се присъедини към 10те процента най- успешните хора в конкретна област. Той изисква от себе си постигането на ключови резултати, превъзходно изпълнение на задачите при ежедневно подобряване на качествените показатели на извършената работа.
 
Четвъртата стъпка e обвързва с мисълта за решението. В случая мисълта е насочена не към проблема , а към неговото разрешение. Използват се творчески методи, отключва се креативният потенциал на личността и на хората, около нея. Логически се намира решение на всяка трудност.
 
Петата стъпка е мисълта за резултата. Ясно се заявяват приоритетите, ориентацията е към резултатите. Работи се усилено и по- бързо, постига се по-голяма ефективност, по-интензивно движение напред и приносът е по-голям, както за конкретната поставена цел, така и за цялостния светоглед.
 
Шестата стъпка е мисълта за растежа. Това предполага хората с висока производителност непрекъснато да се образоват – чрез четене, семинари, курсове. Те са решени да са първи в своята област, като участват активно в състезание с конкуренцията. Целта е ясна – победа.
 
Седмата стъпка е мисълта за действие. Ориентирането към действие предопределя успеха. Непрекъснатото движение е основната мисъл. Работата, която се извършва в реално време и с усещането за спешност, е много повече от средно статистическата продуктивност. А това довежда до по-добри резултати, до повече печалби.
Източник: „Промени мисленето си промени живота си“, Брайън Трейси, Изд. Алекс- Софт, 2020