Българската носия е  значима и незаличима част от културния живот в България.Тя е израз на богато културно разнообразие и душевност.
 
В миналото всяко селище е имало свои символи, шевици, които били “документ за самоличност”, открита биография на притежателя на носията.
 
Години назад във всяка къща е имало стан, а всяка жена е тъкала платове и черги, ризи и сукмани, кърпи и престилки нашити с красиви орнаменти.
 
Днес, когато виждаме това облекло, по фестивали и концерти, то не е просто красиво, то носи богата история и ценности. Носията е завет и  обещание за бъдеще пазещо традиции и обичаи.
 
Три са основните цвята, с които се извезват шевиците –  бял, зелен и червен. В някои краища могат да се видят синия и златният (жълтият) цвят, който се свързва със слънцето и огъня.
 
Белият цвят разкрива неопетненост и чистота, това е и цветът на божествената светлина. Зеленото изразява непрестанно зараждащия се живот, а червения цвят се свързва с майчината кръв, той ни пази от уроки и лоши очи.
 
Свастиката е символът, който символизира природното равновесие и единството между противоположностите. Този елемент  вплита в себе си доброто и злото, като част от природното равновесие.
 
Елбетицата е орнамент, който символизира образа на Богинята-майка, единството, благоденствието и хармонията. Тя е древен символ, срещан в почти всички стари религии. В Елбетицата могат да се  срещнат вплетени птици и растения, които напомнят за силната и неразрушима връзка на човека с природата.
 
Интересен символ е и Маказът, той изразява сродяването, началото на връзката и се е везал за годеж. Двата върха на триъгълниците символично изразяват мъжкото и женското начало.
 
Орнаментът за сватба се нарича Голям Маказ, той е израз на единството на мъжа и жената като родители и партньори.
 
Духът на времето днес е различен, но посланията на българските фолклорни шевици никога не излизат от мода,  защото ценностите нямат точно време и място, те са част от нас, от историята ни и от бъдещето, което заедно градим. Децата на днешното и на утрешното време трябва да познават изкуството на шевиците, за да припознаят и ценностите, които то носи за свои.