Галерия „АРТЕ“ представя изложбата, акварели – „Васил и Бисера. ФАМИЛИЯ ВЪЛЕВИ“. Експозицията може да се види до 23 април 2021 г. Вернисаж на 6 април от 17 до 19 часа. Предвижда се онлайн откриване, разговор с авторите и изкуствовед Анелия Николаева.
 
Освен утвърдени художници, авторите са и уважавани педагози. Предпочитанието им към акварелната техника е обединяващото звено между тях, като същевременно всеки представя индивидуален творчески поглед. Според  Анелия Николаева композициите на Бисера Вълева: „естествено преминават границите към абстрактното, преодолявайки  с лекота преобразяването в пластичната материя“, а при Васил Вълев: „акварелът… е използван в максималните си възможности за пластична и багрена изразителност“.