Европейският институт за иновации и технологии (EIT) представя създаването на нова Общност за знания и иновации (KIC) в областта на културата и творческите индустрии. Това открива нови перспективи за предприемаческо образование, иновации, създаване на бизнес организации. Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на Магистърската програма по мениджмънт на сценични изкуства и индустрии в НАТФИЗ, ще модерира онлайн уеб семинар на Европейско ниво за обявяване на тези нови възможности. Семинарът е на 21 април 2021 г. – световният ден на творчеството и иновациите.
 
Участниците в инициативата ще се запознаят с иновационния подход на EIT. Програмата на семинара включва кратки представяния от: Мануел Хейтор, португалския министър на науката, технологиите и висшето образование; Ева Кайли, член на Европейския парламент; Вивиане Хофман, заместник-генерален директор на ГД „Образование и култура“ към Европейската комисия; Катрин Магън, ръководител на отдел „Културна политика“ към Европейска комисия, и Мартин Керн, директор на EIT. Ще бъдат представени и основните етапи на поканата за представяне на предложения на EIT, както и дискусии за това каква подготовка е необходима за предстоящия конкурс за проекти. Участниците ще могат да общуват с лекторите под формата на въпроси и отговори, както и кратки анкети.