Галерия „Контраст“ (София, ул. „Цар Самуил“49) представя на Андрей Янев. Експозицията „ОТ ГРАДИНИТЕ НА ИМПЕРАТОРА“ може да се види от 16 февруари до 12 март 2021 г. Куратор е Аксиния Джурова.
 
През 2019 г. художникът посещава градините на императора в Забранения град и северните езера в Китай. Акцент в настоящата изложбата е творба „Влюбени лотоси“. Защо това крехко, цъфтящо за кратко време цвете е центърът на художествената вселена на Андрей Янев, видял и други красиви растения при гостуването си в Китай ?
 
„Както е добре известно, в Китай, още до разпространението на будизма, лотосът – уточнява  Аксиния Джурова, се е възприемал като свещено растение. От цветовете му се раждат боговете и изключителните хора на света. То се е свързвало със съзидателната сила, с мястото, където се създава животът. И оттук, с плодородието, безсмъртието, възкресението за вечен живот и духовна чистота. Появата на лотоса се е считала … като предвестие за рождеството на Буда. … В изкуството на Изтока, в западното небе, символизиращо Рая, е имало езеро, където са растели лотосите, като всеки от тях се е съотнасял с душата на умрелия. В будизма, с появата на лотоса се свързва и началото на новата космическа ера. Какво иска да ни каже Андрей Янев с тази изложба в травматичното време, в което живеем днес? В картините му, наред с лилиите, жасмина и ружата се акцентира именно върху лотоса. …. Акварелите му… напомнят за египетската космогония, при която лъчите на слънцето, осветило земята, пребивавала преди това в мрак, излизат от разцъфналия лотосов цвят? Дали художникът не ни напомня за крехкостта на човешкия път, подобен на лотоса?“
 
„Изящни, съзерцателни, облени в светлина“ картините на Андрей Янев са и „като съживителен въздух“. Именно той помага да се улови „краткотрайния миг, в който на хората се разкрива Истината за живота“ – „толкова лесно“  можем „да изпуснем мига“, когато „Любовта побеждава вируса…“