След като през 2020 г. „Лоранъ“ представи живописното творчество на Теню Пиндарев, през 2021 г. галерията планира отбелязването на 100-годишнината от рождението на художника с подкрепата на Столична програма „Култура“.  Първото от свързаните с честването мероприятие ще бъде прякото излъчване на откриването на дигиталната изложба “В крак с живота”, което ще се състои на 7 април – рожденият ден на художника.
 
Заглавието на експозицията копира мотото на една негова рисунка от 1970 г., представяща вдъхновен творец с лира в ръка, тръгнал в сякаш собствен посока, но стъпвайки по пътя си във вече положени следи. Може само да се предполага, дали това са собствено избрани стъпки или те имат общо с налагана отвън/отгоре посока.
 
Изложението представя една богата палитра от ситуации, умишлено подбрани възможно най-далеч от политическото, но акцентиращи върху някои актуални и днес особености, които не рядко милостиво биват приемани като част от народопсихологията.
 
„Защо разправят, че сечем безобразно горите? Напротив, сечем наред, наред!“ гласи репликата под една карикатура от Теню Пиндарев, отпечатана през 1949 г. във в. „Стършел“. Друга негова хумористична рисунка, този път от 1952 г., напомня на читателите старата поговорка „Приятел се в жури познава“, а през 1955 г. художникът илюстрира факта, че новите тротоари на много улици в Пловдив и Русе се развалят, за да се поставят електропроводи.
 
Разграбване на надгробни могили, строежи върху археологически разкопки, презастрояване, рушащо се културно наследство, дребни подкупи и корупционни практики – всички тези сюжети проследяваме в работата на Теню Пиндарев още преди повече от 50 години!
 
Дигиталната изложба на галерия “Лоранъ” с куратор Елисавета Станчева неслучайно е назована „В крак с живота“ – за добро или лошо, дори 100 години след рождението му, темите, вълнували Теню Пиндарев във вече отминали времена, продължават да бъдат актуални и днес.