Принадлежа към поколението, което преживява в две обществено-политически системи, в граничната зона на два века, в ерата на компютърните технологии, а сега и в условията на пандемия. Да, родени сме и пребиваваме в интересно време, време на промени, изпитания, предизвикателства. Всичко това оставя отпечатък, който неминуемо се отразява върху цялостното ни битие като индивиди. Животът след карантина придобива нови измерения.
 
Единственият момент, който ни принадлежи е тук и сега. Ето защо трябва да го използваме възможно най-смислено и пълноценно. Това предполага да си върнем към ежедневието, но вече с ясното съзнание за променените реалности. Светът е различен, инерцията, сигурността, превъзходството са заменени от обостряне на вниманието на различни нива, от новите правила на комуникация, от повишената отговорност към другите и самия себе си.
 
Изолацията роди позитивни и негативни нагласи, чувства, емоции. След нея ние трябва да продължим да живеем с всичко натрупано – с усещането за преоткрити семейни взаимоотношения, с пълзящите пипала на страха, с недоволството, гнева и смирението си, с истините за собствената ни личност и за околните, с неизвестните в света, който ни заобикаля, с дадения ни втори шанс да наваксаме пропуснатото, да коригираме грешките си, да станем по-духовни и съзвучни с Вселената…
 
На биологично ниво трябва да се грижим за физическото си оцеляване – висока лична хигиена и внимание към личното и чуждото здраве, съблюдаване на указанията за социална дистанцираност. То включва и рационално хранене, спорт, балансиране на труд и почивка, здравна профилактика…
 
На материално ниво – разумни цели и финансови операции със сведен до минимум риск, активност и креативност, адекватност, гъвкавост и адаптивност в кризисни ситуации…в ежедневното си битие.
 
На духовно ниво – интелектуални практики, медитации, съпричастност, участие или подпомагане на хуманитарни, екологични, социални, образователни каузи…с грижа за душевната си хармония, цялост и многообразие.
 
На ниво личностно развитие – професионално израстване в областта на науката или изкуството с оглед на едно по-осмислено, по-добро бъдеще на човечеството.
 
На планетарно ниво – съхраняване на живота на Земята, на човечеството, на индивида.
 
„Затова като мислим за връщане към „нормалното“ – както пише Валентина Димитрова – терапевт и съосновател на Център „Нюанси“, нека първо се запитаме дали вече не тъгуваме по загубата му и доколко осъзнаваме и приемаме, че ни предстои адаптация към „новото нормално“?