Падината Данакил в област Далол в Етиопия, местността Афар, част от Голямата рифтова долина, е място за изкушени пътешественици. Определена е като едно от най-сухите и ниски места на планетата. Тук може да се види призрачен град, който е изграден от солени блокове, разположен до южния край на Червено море и до най-северната част на долината на Великия Бариерен риф. Разположена около 120 -125 метра над морското равнище областта е определена като „най-извънземното място на Земята“ или „двери към Ада“. Това се дължи на високите температури, като средната е около 35 градуса по Целзий. Посетилите района са впечатлени от красивата гледка, където основно преобладават луминисцентното жълто и наситеното зелено. Езера от лава осветяват нощното небе. Странни форми набраздяват ланшафта. Има много горещи извори и гейзери.Същевременно озовалите се в този район предупреждават за криещите се тук опасности – вулканични кратери, изпарения от сяра, чести земетресения, активно действащи вулкана. Най- известен е Ерта Але, чиято височина е определена на 613 метра. На върху му има езеро от лава. Според статистиката подобен феномен се среща рядко. През падината тече и река Аваш, която през особено сухите години пресъхва и се превръща във верига от солени езера.
 
Статия, публикувана в научното издание EuroPlanet, отбелязва, че водата, излизаща на повърхността през нагретите от лавата скални пластове, е абсолютно уникална по състав. Смята се, че течността, толкова наситена с неорганични химични съединения, се е срещала на Земята само по времето, когато се е зараждал живота на планетата.
 
В района има главно тревопасни, като зебри, сомалийски газели, степни магарета и др. Открити са незначителни находища на магнезий и калий, но основната суровина е каменната сол, която идва от полета в близост до многобройните солени езера в региона. В околността на Далол солта се кристализира, което определя красивия зелен цвят. В Данакил и областта Афар е открита най-древната следа от човешка дейност – това е каменно оръдие на труда, което учените определят, че е на три милиона години. Днес в този район живеят номадски племена. Афарите наричат това място свой дом.
 
 
Вулканът Далол се намира в Данакилската депресия, в Североизточна Етиопия. „Депресия“ е географски термин за обозначаване на местност от сушата, чиято надморска височина е по-ниска от нивото на световният океан. Тя е безотточна област и ако към нея тече река образува солено езеро. Вулканът Далол (на 130 метра под морското равнище) има средна годишна температура – около 34 градуса и е най-ниския вулкан на планета (45 метра под морското равнище). Вулканът е действащ и напомня за себе си през дребни куполи. В момента „спи скрит“ под почти километър пласт сол и представлява невероятна сюрреалистична гледка. Сравняват я с представата на художниците за образа на Марс и Юпитер. Далол се намира и недалеч от огромно солено езеро, което е на 120 м височина. На места дебелината на соления слой достига 1000 и дори 2000 метра.
 
Според древен ръкопис тази територия е определена като адска бездна, която ще залее целия свят. Поверието гласи, че Апокалипсисът ще настъпи с изригването на Далол. „Извънземният“ кратер, както го наричат, се е образувал след изригване на това място през 1926 г. Това дава надежда, че предсказанията са само местни суеверия.