До 13 юли продължава изложбата на проф. Десислава Минчева в галерия „Астри“. Завършила НХА в класа на акад. Светлин Русев, тя е автор на множество самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Отличена е със Златен медал за рисунка на Фондация „Агаци“, Италия. Изнасяла е лекции в Париж, Барселона, Милано и др. Настоящата експозиция включва нови творби, обединени около опозицията видимо- невидимо. Определят я като майстор на рисунката и едно от най- значимите имена в съвременната българска живопис.
Градът, природата се отразяват във водната повърхност, а човешката фигура се трансформира в огледален образ на самия себе си. Така естетиката на изображението провокира сетивно-емоционалната природа на зрителското въображение. Действителността е разпознаваема, но тя крие и друг пласт – неуловимия полет на въображението.