Нов закон във Филипините ще изисква всички завършващи ученици и студенти да засаждат най-малко 10 дървета, преди да могат официално да завършат.
Законът формализира традицията за засаждане на дървета след дипломирането. Привържениците на закона виждат това като възможност за филипинската младеж да помогне за справяне с изменението на климата и да изгради по-зелена среда за своето поколение.
Този закон може да доведе до засаждането 525 милиарда дървета, засадени от едно поколение.

Представителят на Филипинската партия Магдало Гари Алеяно, един от авторите на закона, каза: “С над 12 милиона ученици, които завършват начално,  близо пет милиона ученици, завършващи гимназия и почти 500 000 завършващи колеж всяка година, тази инициатива ще гарантира, че всяка година ще бъдат засадени най-малко 175 милиона нови дървета.


“За тази цел образователната система ще бъде място за пропагандиране на етичното и устойчиво използване на природните ресурси сред младите хора, за да се гарантира самоусъвършенстването на социално отговорно и съзнателно гражданство”, се казва в предложението, чийто автор е представителят Алеяно.
 
Правителството заяви, че видовете, избрани за засаждане, трябва да бъдат подходящи за всяко място, климат и топография на района.

Законът гласи, че дърветата трябва да се намират в:
  • Гори
  • Мангрови и защитени зони
  • Граждански и военни ареали
  • Градски райони
  • Неактивни и изоставени минни обекти
  • Други подходящи земи
Страната от Югоизточна Азия е била силно обезлесена през годините, като само 20% от горите са останали непокътнати поради нелегална сеч.
Министерството на образованието и Комисията за висше образование ще гарантират, че новият закон ще бъде спазван и ще доведе до положителни резултати.