След пет века на османско владичество на 22 септември 1908 г. в църквата “Св. Четиредесет мъченици” в Търново княз Фердинанд провъзгласява с тържествен манифест Независимостта на България, с което Княжеството става независима държава, а нейният княз претитулуван в цар.
След това, тогавашният министър-председател, Малинов прочита отново манифеста пред събралото се множество на историческия хълм Царевец!
Обявяването на българската независимост е акт с особена историческа значимост, защото на практика държавата България се появява отново на картата на света. Така една от най-древните държави в Европа се “завръща” с могъществото си на царство.
На 10 септември 1998 г. Народното събрание взема решение този ден да бъде официално честван.