Международният ден на учителя, 5 октомври, се отбелязва в над 100 страни по света. Да бъде част от световния календар е препоръка на ЮНЕСКО, а целта е да се съхрани респекта и уважението към учителската професия и нейната значимост.
За първи път, празникът е отбелязан на 5 октомври 1994 г.
Историята на самия празник, обаче, води началото си от 1966 г., когато се провежда междуправителствена конференция за статута на учителите в Париж. На тази конференция е подписан документа “Препоръки, засягащи статута на учителите”.
На глобално ниво учителската професия е сравнявана по значимост с лекарската. Тук е мястото да отбележим, че ако няма учители няма да има и квалифицирани лекари!
Нека уважението към учителите се превърне в един от основните принципи, в които възпитаваме децата си, а отношението и респекта си към тях да показваме не само на този ден!
Честит празник, скъпи учители! Благодарим Ви!