Първи септември е свързан с летния Симеоновден, който бележи началото на църковната нова година.
За разлика от зимния Симеонов ден, който е на 3.02 и отбелязва прехода от зима към пролет, летният е символ за прехода между лятото и есента. И двата празника почитат паметта на Свети Симеон Стълпник.
В годините назад тези два дни са били силен ориентир за пролетните и есенни сеитба и оране, както и за цялата земеделска дейност.
Народните вярвания твърдят, че на този ден жените не перат и не простират, за да са пълни класовете с жито, не се изнася нищо от дома, за да не се изнесе “берекета” от дома, не се кладе огън, за да не изгори пожар посевите, а от това какъв човек влезе в дома ти (мъж или жена) се гъдае какъв добитък ще се ражда. Забранена е и всякаква работа с вълна, за да не нападат вълци стадата.
На Симеоновден започва бруленето на орехи. Ето защо на много места празникът е наричан “Симеон брульо”. Времето на този ден говори за това какво ще бъде времето през м. янури.
Според народния календар на този ден се почитат бременни жени, майки и млади невести.
Според църковния календар имен ден празнуват всички с имената Мони, Симо, Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо и производните.
Честит празник на всички!